סיוע במימון בית אבות ממשרד הבריאות

אחת הסוגיות עליהן יש לתת את הדעת בעת אשפוז קשיש בבית אבות היא המימון. היות ומדובר בהוצאה לא מבוטלת אשר רבים אינם יכולים לעמוד בה, התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובעת כי ניתן יהיה לקבל סיוע של משרד הבריאות במימון, זאת בהתאם לנהלים ובכפוף לקריטריונים הנדרשים. כמו כן הסיוע מותנה בהשתתפות עצמית אשר גובהה נגזר מגובה ההכנסות של הקשיש ובני משפחתו.

 

מה חשוב לדעת?

טרם הגשת בקשה לעזרה במימון יש לדעת כי משרד הבריאות יספק סיוע רק למועמדים לאשפוז בבתי אבות ומוסדות אשר עומדים בשני  תנאים עיקריים והם:

 • המוסד פועל ברישיון משרד הבריאות
 • למוסד ישנו הסכם תקף עם משרד הבריאות

על מנת לקבל סיוע יש לפעול על פי השלבים המופיעים בחוזר מנהל רפואה 20/09 ובראשי פרקים: יש לפנות ללשכת הבריאות, להגיש את המסמכים הרלוונטיים ולהיפגש עם אחות ועובדת סוציאלית של לשכת הבריאות. לאורך התהליך יתקיים סיווג של המועמד לאשפוז ובמידה וסיווגו יזכה אותו במימון, יחושב גובה ההשתתפות העצמית. לאחר שבני המשפחה הנדרשים בתשלום יחתמו על כתב התחייבות אישי, הקשיש יועבר לאשפוז במוסד הסיעודי, אשר עליו לעמוד כמובן בקריטריונים של משרד הבריאות.

 

אילו מסמכים יש להגיש?

את פתיחת הבקשה לסיוע יש לעשות בסניף לשכת הבריאות הקרוב למקום מגוריו של הקשיש על פי כתובתו. המחלקה אשר אמונה על הנושא היא "המחלקה למחלות ממושכות" לרבות "המחלקה לחולים כרוניים" או "המחלקה לגריאטריה". לפגישה יש להביא את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות וספח של המועמד לאשפוז
 • טופס פניה לסידור מוסדי כשהוא מלא וחתום
 • טופס מידע רפואי עדכני הכולל בדיקה של הקשיש מהחודש האחרון
 • מכתב סיכום רפואי המפרט את כל המידע הרפואי לרבות הבעיות הרפואיות שעבורן הופנה הקשיש לאשפוז
 • דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן מטעם עובד סוציאלי המכיר את הקשיש ובני משפחתו
 • כאשר הקשיש סובל גם מפגיעה בכושר השיפוט על בני המשפחה גם להוסיף לפנייה מסמכי ייפוי כוח, כתב מינוי אפוטרופוס או בקשה למינוי אפוטרופוס, אם אלו נמצאים בידם.

יש לציין כי במקרים מסוימים יהיה עליכם להציג מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לחוות הדעת וההמלצות של המטפלים בבקשתכם.

 

סיווג הקשיש

לאחר פתיחת הבקשה והגשת המסמכים יתקיים דיון של וועדת סיווג במטרה לקבוע האם המועמד יוגדר כסיעודי או כתשוש נפש. במקביל לסיווגו תקבע גם מסגרת האשפוז הנדרשת וההחלטה תישלח אל המועמד בדואר. יש לדעת כי ניתן לבקש בחינה מחדש של הסיווג על ידי המשפחה במקרים בהם השתנה מצבו הבריאותי של הקשיש, וכן על ידי לשכת הבריאות, במקרים ובהם הגיע מידע חדש העוסק בנושא. היות והסיווג קובע גם באם הנכם זכאים למימון חשוב לדעת כי ניתן להגיש ערעור על החלטתה של וועדת הסיווג לראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות.

 

זכות הבחירה, שלכם היא

למרות שקבלת המימון מותנית במוסד בו אתם בוחרים לאשפז את יקירכם זכותכם לבחור איזה מוסד זה יהיה מתוך רשימת המוסדות המאושרים על ידי משרד הבריאות. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת וכוללת מוסדות הפועלים ברישוי המשרד ולהם הסכם בר תוקף לאשפוז סיעודי עמו. את המוסד המועדף ניתן לבחור בהתאם לפרמטרים שונים כמו למשל מיקום, טיב השירותים והיקפם וכן שיקולים נוספים החשובים בעיניכם. המעבר לאשפוז יתבצע על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין מקום ניתן להמתין או לחלופין לבחור מוסד אחר. בכל מקרה, כדי לבחור את המקום המתאים מומלץ להיעזר בחברות או מדריכים בנושא אשר מסייעים לראות את התמונה הרחבה ולבחון את כל השיקולים הנדרשים.

 

גובה ההשתתפות העצמית

כאמור ברוב המקרים תידרש המשפחה להשתתפות עצמית כאשר גובה התשלום יחושב על ידי לשכת הבריאות. הנוהל המחייב בנושא מבוסס על חוזר המנהל הכללי 24/05 ולאורך התהליך התנאים יוסברו למשפחה על ידי רכזת האשפוז של לשכת הבריאות. כדי לקבוע את גובה ההשתתפות העצמית ייבחנו משתנים כמו ההכנסות והנכסים של המועמדים לאשפוז ובני זוגם וכן תיבחן יכולת ההשתכרות של ילדיהם הבגירים. בכל מקרה, סך ההשתתפות העצמית של כל הנוגעים בדבר לא תעלה על עלות האשפוז בפועל. יש להבין כי בעת החישוב קודם כל ימוצו כל המקורות הכספיים של המועמד לאשפוז ובן/בת זוגו ורק במידה ואלו לא כיסו את עלות האשפוז ידרשו ילדיו הבוגרים של המועמד להשתתף במימון ההוצאות.

כדי לעמוד על תנאי הזכאות ולדעת באם הנכם זכאים למימון מומלץ ורצוי לפנות למומחים בתחום על מנת שיסייעו לכם בנושא.

מחפשים בית אבות?

זקוקים לפתרון מיידי להוריכם?

פנו אלינו ונמצא פתרון יחדיו ! שיחת חינם 1-800-210-757

צור קשר

 • captcha

  הכניסו את הקוד המופיע בתמונה
 •