האם לילדים יש השתתפות עצמית באישפוז בבית אבות סיעודי?

על פי חוק המזונות מלבד החובה הבסיסית לכלכל את בני הזוג וכן את ילדים שנחשבים לקטינים, חלה על הילדים חובה לספק מזונות ולתמוך כלכלית גם בהוריהם. החוק גם קובע כי מלבד הוריהם, חייבים הילדים בתשלום מזונות של הסבים וכן של ההורים והסבים של בני הזוג, בהתקיים התנאים הנדרשים.
 

על פי חוק המזונות, לקשישים אשר אין באפשרותם לכלכל את עצמם קיימת הזכאות לדרוש מילדיהם תמיכה כלכלית. החוק, המבוסס על אחריות הדדית במסגרת המשפחה, מאפשר לרשויות השונות לחייב ואף לתבוע בני משפחה בתשלום מזונות במידה ולקשיש אין את האפשרות לשלם עבור הוצאות האשפוז שלו בבית אבות או במוסד סיעודי.

 

חובת תשלום מזונות תבוא לכדי מימוש בהתקיים שלושת התנאים הבאים:

על ילדים בוגרים חלה חובה לתמוך בהוריהם מבחינה כלכלית, זאת בתנאי שיש בידיהם האמצעים הכספיים לעשות כן, במקביל לכלכלת ילדיהם ובני זוגם. ניתן להגיש תביעה לתשלום מזונות בהתקיים שלושת התנאים הבאים:

  • הכנסה מספקת – במידה ולאחר סיפוק הצרכים של עצמו, בן/ת זוג, ילדיו הקטינים וילדיו הקטינים של בן/ת הזוג נשארה לחייב במזונות הכנסה מספקת.
  • אין מנוס מתשלום מזונות – כאשר אין באפשרותו של ההורה הקשיש לספק את צרכיו מעבודה, נכסים או מקור הכנסה אחר ולכן זקוק לתמיכה כלכלית ואין מנוס מתשלום מזונות.
  • אין אפשרות אחרת לתשלום מזונות – אם ההורה הקשיש אינו מקבל מזונות מעיזבון, בן/ת הזוג, הוריו, או קרוב משפחה אחר הקודם לאותו אדם.

על מנת לדרוש מזונות מילדיהם, על ההורים הקשישים להוכיח כי אין להם הכנסות נוספות, שהם אינם יכולים לכלכל את עצמם ושילדיהם מבוססים דיים כדי לפרנס את בני משפחתם במקביל למתן התמיכה הכלכלית.

 

השתתפות עצמית של ילדים בעלות השהות במוסד סיעודי או בית אבות

החשיבות של חוק המזונות באה לכדי ביטוי גם בזכות לחייב את הילדים הבוגרים בהשתתפות בעלות אחזקת ההורים בבתי אבות ובמוסדות סיעודיים. חובה זו מוסדרת בכללים ונהלים מפורשים של משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. כמו כן החוק קובע כי היקף המזונות והאופן שבו יסופקו יקבעו על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבות, לצרכיו של ההורה וליכולותיו הכלכליות של החייב בתשלום. במידה וילד מסרב לתשלום מזונות עליו להגיש ערעור, כאשר בית המשפט רשאי לפטור אותו מחובת התשלום החלה עליו באופן חלקי או מלא, בהתאם לנסיבות המקרה.

מחפשים בית אבות?

זקוקים לפתרון מיידי להוריכם?

פנו אלינו ונמצא פתרון יחדיו ! שיחת חינם 1-800-210-757

צור קשר

  • captcha

    הכניסו את הקוד המופיע בתמונה
  •